MUZYCZNE INSPIRACJE – warsztaty przybliżające rodzicom i dzieciom muzykę poważną. To świadome słuchanie i rozwinięcie zainteresowań muzyką klasyczną oraz przygotowanie do trwałych nawyków obcowania z nią. To warsztaty rozwijające umiejętności słyszenia, a nie tylko słuchania.