Festiwal ANIMO pojawił się na teatralnej mapie Polski w 2002 roku, od roku 2006 jest wydarzeniem międzynarodowym. Niezwykle dynamicznym, o wysokim poziomie artystycznym, w którym biorą udział twórcy z różnych pokoleń.

Dzięki ANIMO do Kwidzyna zaczęli zjeżdżać ludzie ze środowiska artystycznego: aktorzy, reżyserzy, scenografowie, muzycy, fotografowie oraz animatorzy życia kulturalnego. Na festiwalu gościły teatry z Anglii, Australii, Białorusi, Bułgarii, Chile, Czech, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Izraela, Japonii, Kanady, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Turcji, Węgier, Włoch oraz USA.

W programie dominują przedstawienia teatralne, ale nie brak również prezentacji filmów animowanych, niezwykłych projektów muzycznych, wystaw i warsztatów.

Czy dobre wydarzenie kulturalne może funkcjonować tylko w wielkim mieście? Festiwal teatralny ANIMO na to pytanie udziela odpowiedzi przeczącej, pokazując, że i prowincja jest dobrą przestrzenią dla teatru. Zgodnie z założeniami programowymi:

  • „równość w kulturze”, czyli walka o swoiste równouprawnienie kulturalne, walka z zapóźnieniem i wyludnieniem kulturalnym, mająca na celu rozpowszechnianie kultury bez względu na wielkość miejscowości czy regionu;
  • „na prowincji nieprowincjonalnie”, czyli obalenie mitu prowincji jako miejsca, gdzie nic się nie dzieje, tudzież nic i tak nie znajdzie adresata;
  • „sztuka animacji”, czyli koncentracja na szeroko pojętej sztuce lalkarstwa, ukazanie różnych technik animacji;
  • „(nie)zależność w kulturze”, czyli zależność od odbioru widza i mecenatu, przy zachowaniu niezależności ideowej i twórczej. I – przede wszystkim – zależność od niezależnych teatrów, które na 10 Międzynarodowym 14 Festiwalu ANIMO w Kwidzynie zaprezentują swoją twórczość.

ANIMO pełni także funkcję edukacyjną. Rozbudowany program MASTER CLASS i wydarzeń festiwalowych adresowany jest zarówno do profesjonalistów jak i osób zainteresowanych szlachetną sztuką animacji.

Festiwal ANIMO, to miejsce niezwykłe. Nie tylko ze względu na reprezentowany przez zapraszanych gości wysoki poziom artystyczny. ANIMO to przede wszystkim niesamowity klimat i ludzie, którzy go tworzą. Codzienne spotkania wszystkich uczestników, wspólne rozmowy i spędzany razem czas sprawił, że kwidzyński Festiwal złamał niejedną międzykulturową barierę. Sprawił, że język teatralny stał się językiem uniwersalnym.

www.animofestival.pl