Sensoryczna podróż
przez ocean wyobraźni


INNE AKTUALNE PROJEKTY

Festiwal ANIMO
PRZYBYSZ – MIESZKANIEC – OBYWATEL

To projekt szukający odpowiedzi
na pytanie o tożsamość lokalną.