„Podwodny Świat” to zadanie realizowane w ramach programu Wydarzenia dla Dzieci i Młodzieży, które jest profesjonalną propozycją nowej produkcji artystycznej adresowanej do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz dzieci i młodzieży z autyzmem.

Przedstawienie jest dostosowane w przekazie do specyfiki percepcji i możliwości fizycznych niezwykle wrażliwego odbiorcy. Zachęca uczestników zadania do interakcji w taki sposób, by wzbudzić zainteresowanie i chęć bezpośredniego doświadczania, nieformalnego uczenia się.

Zadanie zaspokaja potrzeby estetyczne, poznawcze, rozwojowe dzieci/widzów. By mogli satysfakcjonująco korzystać z dóbr sztuki, w tym przypadku sztuki animacji. By przez aktywne uczestnictwo, stali się kreatywnymi odbiorcami. By mogli w pełni świadomie uczestniczyć w wydarzeniu artystycznym. Przede wszystkim by doświadczyli w przyjaznej, twórczej atmosferze radości z obcowania z Teatrem.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury