To warsztaty odkrywające tajemnice sztuki animacji teatralnej. W jaki sposób animować lalką. Podstawy ruchu ciała aktora animatora. Jak przenieść emocje na lalkę. Etiudy teatralne. Dialog i praca indywidualna. Różne techniki animacji. Warsztaty zawierają również wykład na temat gatunków lalek teatralnych.
Warsztaty rozwijają wyobraźnię ruchową, twórcze myślenie. Otwierają ucząc w jaki sposób emocje wpływają na naszą postawę sceniczną.
Stowarzyszenie  dysponuje różnymi formami lalkowymi i lalkami ćwiczebnymi.

sce_war_podst1  sce_war_podst2

sce_war_podst3  sce_war_podst4