To działanie o charakterze cyklicznym. Uczestnicy biorą udział w interaktywnych warsztatach twórczych mających na celu zainteresowanie dzieci i dorosłych dziełami malarstwa. W ramach prezentacji jednego obrazu, jego wielowarstwowej treści i oryginalnej formy, powstają interesujące opowieści o różnych artystach, epokach i tematach pojawiających się na przestrzeni wieków w dziejach sztuki. Każdy warsztat zawiera elementy wykładu, gdzie zostają użyte nowoczesne środki audiowizualne. Każdy uczestnik może wziąć udział we wspólnej zabawie i rozmowie. Spotkania zawierają działania plastyczne. Dorośli i dzieci zostają poproszeni o wykonanie wspólnej pracy związanej z tematyką danego obrazu.
Spotkania prowadzi pani doktor Beata Nessel- Łukasik.

Zapraszamy dzieci od 5 do 12 roku życia wraz z ich opiekunami.

sce_proj_szyfry1  sce_proj_szyfry2

sce_proj_szyfry1  sce_proj_szyfry4