Wrażliwość mieszka
w każdym z nas

Zadanie jest propozycją adresowaną do dzieci intelektualnie niepełnosprawnych oraz dzieci
z autyzmem. Jest połączeniem działań warsztatowych o charakterze interdyscyplinarnym z prezentacją spektaklu
pt. „Porywacze Snów”.

Umożliwia dzieciom niepełnosprawnym bezpośredni kontakt z teatrem na równi
z innymi odbiorcami sztuki scenicznej. Udowadnia, że profesjonalna propozycja uczestnictwa w kulturze daje możliwość rozwoju emocjonalnego, staje się przyczynkiem do zwerbalizowania uczuć.


Daje możliwość przełamywania wszelkich oporów i lęków przed ekspresją, uczy współdziałania w grupie. Jest źródłem poszerzenia wiedzy sensorycznej, poznawczej, komunikacyjnej, manualnej.

Rozwija wyobraźnię, koncentrację, spontaniczność. Głównym celem zadania WRAŻLIWOŚĆ MIESZKA W KAŻDYM Z NAS jest sprowokowanie by uczestnicy odczuli i doświadczyli radość poprzez bezpośredni kontakt z magiczną i niezwykłą sztuką Teatru Lalek.

Zadanie jest sposobem komunikacji i źródłem przekazywania wiedzy o sztuce animacji.