Wrażliwość mieszka w każdym z nas 2021

Zadanie jest propozycją adresowaną do dzieci intelektualnie niepełnosprawnych oraz dzieci z autyzmem.
Jest połączeniem działań warsztatowych o charakterze interdyscyplinarnym z prezentacją spektaklu pt. „Porywacze Snów”.

Umożliwia dzieciom niepełnosprawnym bezpośredni kontakt z Teatrem na równi z innymi odbiorcami sztuki  scenicznej. Udowadnia, że profesjonalna propozycja uczestnictwa w kulturze daje możliwość rozwoju emocjonalnego, staje się przyczynkiem do zwerbalizowania uczuć.

Zadanie jest sposobem komunikacji i źródłem przekazywania wiedzy o sztuce animacji.

Daje możliwość przełamywania wszelkich oporów i lęków przed ekspresją, uczy współdziałania w grupie. Jest źródłem poszerzenia wiedzy sensorycznej, poznawczej, komunikacyjnej, manualnej.

Rozwija wyobraźnię, koncentrację, spontaniczność. Głównym celem zadania WRAŻLIWOŚĆ MIESZKA W KAŻDYM Z NAS jest sprowokowanie by uczestnicy odczuli i doświadczyli radość poprzez bezpośredni kontakt z magiczną i niezwykłą sztuką Teatru Lalek.

Przewiń do góry