Za daleko do kultury

9

miejscowości

345

osób

Uczestnikami projektu byli mieszkańcy trzech gmin powiatu kwidzyńskiego: Gradei, Sadlinek i Ryjewa. Artyści adaptowali przestrzenie wiejskich świetlic, szkolnych klas i korytarzy, zmieniając je w małe sale teatralne (okotarowanie, użycie reflektorów, muzyka na żywo).
Dzięki tym zmianom widzowie wchodząc w dobrze znane im otoczenie przenosili się w magiczny świat teatru. Uczestnicy projektu brali udział w działaniach interdyscyplinarnych oraz w prezentacji spektaklu pt. „Porywacze Snów”.
Spotkania odbywały się w godzinach popołudniowych tj.17:00.

Realizacja zadania to pierwszy krok do popularyzowania teatru wśród mieszkańców gmin objętych projektem. 


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Szkoła Podstawowa
im. ks. Władysława Demskiego
w Straszewie