ZA DALEKO
DO KULTURY

to projekt, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne i zaniedbania w obszarze kultury. Małe wiejskie szkoły, gminne grupy przedszkolne, świetlice wiejskie, pracownie multimedialne niewielkich miasteczek, dzieci i młodzież wykluczone mentalnie i społecznie to odbiorcy, do których adresowany jest projekt.

Spotkania z dziećmi odbyły się w trzech gminach powiatu kwidzyńskiego województwa pomorskiego na terenie Gminnych Ośrodków Kultury w Gardei, Ryjewie, Kwidzynie a także w Czarnej Sali przy ulicy Słowiańskiej 13 w mieście Kwidzynie. Udział w działaniach warsztatowo-teatralnych wzięło 150 uczestników.

Realizacja zadania oparta na prezentacji spektaklu pt. „Porywacze Snów” oraz zajęciach warsztatowych skupionych na oswajaniu dziecięcych snów, możliwa była dzięki dofinansowaniu ze środków Województwa Pomorskiego.

4

miejscowości

150

uczestników

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego