To spotkania z dziećmi w wieku przedszkolnym wokół tematu, jakim jest TEATR.
Projekt ma charakter poznawczy, informacyjny a także integracyjny. Ukazuje różne aspekty teatru. Prowokuje do kreatywnego spędzania wolnego czasu. Jak rozmawiać o teatrze z dziećmi by bywanie w Teatrze stało się rodzinnym rytuałem. Przygotowanie widza świadomego do odbioru sztuki.
ABC Teatru to również materiał, na bazie, którego pedagodzy będą mogli wspólnie z wychowankami samodzielnie rozwijać dziecięcą twórczość. To mini edukacja teatralna.
Projekt ABC Teatru to cykl pięciu spotkań adresowanych do grup przedszkolnych dzieci w wieku 4-6 lat oraz ich rodziców.
Każde spotkanie z dziećmi wokół teatru to 45 minut nauki poprzez zabawę z wykorzystaniem naturalnych cech rozwoju dziecka.
To spotkanie, w którym dziecko i teatr tworzą nową wartość = edukują się wzajemnie.