Warsztaty z zakresu sztuki teatru pantomimy. Sztuki bez słów. Praca nad ciałem – akceptacja swojego ciała
i poznanie własnych możliwości. Ruch i gest. Mimika. Charakteryzacja i znaczenie kostiumu w sztuce mimu.
Warsztaty wpływają na wzrost świadomości ciała i ułatwiają wyjście do świata zewnętrznego.

sce_war_pant1  sce_war_pant2

sce_war_pant3  sce_war_pant4