Czy pamiętasz jak to było?

To rozmowa o potrzebach dzieci, poprzez znalezienie
w pamięci osoby dorosłej „wewnętrznego dziecka”.
To egzystencjalne sprawy małych ludzi, zapisane w pamięci dorosłych. To refleksje na temat nieprzemyślanych zachowań rodziców, które były dziecięcymi koszmarami i nieświadomie tworzyły lękotwórcze sytuacje.

W formie audycji radiowych, na przykładzie wybranych powtarzających się sytuacji, uświadamiamy dorosłym popełniane błędy w relacji z najmłodszymi, dając szansę na przełamanie schematu.

Projekt jest współpracą mieszkańców miasta Kwidzyna z zawodowymi artystami.

Czas już rozwiać iluzję o beztroskliwym dzieciństwie.
Życie dziecka jest pełne trosk, na które reaguje ono
silniej, gdyż nie wyrobiło jeszcze w sobie tego
uodpornienia, jakie posiadają dorośli ludzie (…).
Że troski dziecka są poważne i sprawiają mu dotkliwy
ból świadczy tak częsty płacz dziecka. Sielsko-anielskie
dzieciństwo jest coraz rzadszym zjawiskiem. Brutalne
życie z jego twardą rzeczywistością zakłóca świat
marzeń dziecięcych i napełnia go troską, która przeraża
dziecko i zadaje mu ból (…). Trzeba dziecko zrozumieć,
trzeba wczuć się w jego psychikę, poznać troski,
zmartwienia i radości oraz postarać się o umilenie
i ułatwienie życia tej przyszłości naszej.
Janusz Korczak

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

Część 5