To rodzinne warsztaty interaktywne (dzieci, rodzice, dziadkowie) pełniące zarówno funkcję poznawczą jak i rozwijające umiejętności manualne uczestników. Budujące więzi rodzinne poprzez wspólną pracę. Spotkania przybliżające historię Teatru Papierowego, który był salonową rozrywką XIX wieku. Powstałego w wyniku wielkiej pasji klasy średniej do teatru, literatury, muzyki, plastyki i sztuk wizualnych.
Warsztaty prowadzą do stworzenia własnego papierowego teatru, który może stać się miejscem twórczych spotkań w rodzinnym gronie podczas familijnych wieczorów.

Zapraszamy całe rodziny.