TEATR CISZY – wzbudzenie chęci twórczej pracy z wykorzystaniem ruchu. Rozbudzanie wrażliwości na piękno, które zaczerpnięte zostaje ze sztuki. W ramach prowadzonych zajęć prezentowana jest technika pantomimy.