Zadaniem spotkań jest poznanie przez dzieci i ich rodziców sztuki bez słów, twórczych działań polegających na powiększaniu wyobraźni poprzez ruch, gest, mimikę, akceptację swojego ciała i poznaniu własnych możliwości. Pokazanie sztuki pantomimicznej jako tej, która uwrażliwia na wszelkie bodźce i pozwala na głębsze ich przeżywanie.
Celem spotkań jest wzbudzenie chęci twórczej pracy z rodzicem w kręgu sztuki pantomimicznej.

Spotkania prowadzi Tomasz Madej.

Zapraszamy dzieci od 6 do 9 roku życia wraz z ich opiekunami.