RUCH I GEST MOWA CIAŁA  –  to twórcze działania polegające na powiększaniu wyobraźni poprzez ruch, gest, mimikę, akceptację swojego ciała i własnych możliwości. Pokazanie sztuki pantomimicznej jako tej, która uwrażliwia na wszelkie bodźce i pozwala na głębsze ich przeżywanie.