To popularyzacja  odbioru sztuki teatralnej dedykowana dzieciom i młodzieży z wiejskich środowisk, przy jednoczesnym współuczestnictwie dorosłych – rodziców, dziadków, starszego rodzeństwa. „Wyprawa” umożliwia „dostęp do sztuki” tym, którzy nie mają takich możliwości lub nigdy nie mieli kontaktu z teatrem z powodu miejsca zamieszkania (wieś). Wyprawa to również warsztaty rozwijające umiejętności pracy grupowej, współpracy, abstrakcyjnego myślenia, kreatywności, wspólnego dialogu. Budujące wzajemne relacje dorosły – dziecko, umożliwiające stworzenie własnej przestrzeń kulturalnej.
Zapraszamy dzieci od 2 do 12 roku życia wraz z ich opiekunami.

sce_proj_wyp1