TEATRALNE CZWARTKI – działania rozwijające umiejętności przyswajania sztuki i jej recepcji. Adresowane do dzieci przy jednoczesnym współuczestnictwie dorosłych rodziców/opiekunów, dziadków, starszego rodzeństwa.

Od marca 2020 online.