Teatralne Czwartki (program adresowany do mieszkańców gminy Gardeja) to program rozwijający umiejętności przyswajania sztuki i jej recepcji. Działania przybliżające prawdziwą atmosferę teatralną, zapewniające wysoki poziom artystyczny.