Teatr bez Słów to program o charakterze nie tylko poznawczym czy zabawowym, ale również wpierającym działania rehabilitacyjne z czynnym uczestnictwem współorganizatora i rodziców.
W ramach prowadzonych warsztaty prezentowana jest technika pantomimy, sposób ogrywania przestrzeni, praca mimiką twarzy, tworzenie prostych etiud na zaproponowany temat.