Śnijmy Sen to autorski program złożony z interaktywnych warsztatów powiązanych z aktywnym uczestnictwem odbiorców w spektaklu pt. „Porywacze Snów”. To projekt w którym dwa pokolenia są partnerami na tym samym poziomie uczestnictwa w zadaniu. Dzieci i dorośli dzielą się swoimi sennymi przeżyciami, by umożliwić dziecku oswojenie się z  bodźcem lękotwórczym i ułatwić znalezienie sposobu na stworzenie własnego wzorca obronnego.