PORANKI TEATRALNE – adresowane są do dzieci z wiejskich środowisk, przy jednoczesnym współuczestnictwie dorosłych: rodziców/opiekunów, dziadków, starszego rodzeństwa. Działania umożliwią „dostęp do sztuki” tym, którzy nie mają takich możliwości lub nigdy nie mieli kontaktu z teatrem z powodu miejsca zamieszkania (wieś).