Nikt Inny to program, którego celem jest podjęcie kwestii osamotnienia dziecka w grupie rówieśniczej.
Ukazanie roli relacji międzypokoleniowych w rozwiązywaniu problemów najmłodszych. Wychodząc od literatury i teatru warsztaty poprowadzą jedno pokolenie ku drugiemu tak, aby jedno otworzyło się na drugie i oba mogły dzielić się ze sobą problemami oraz osiągnięciami.