Klub Patrzwork (PATRZ/obserwuj, podpatruj WORK/ ucz się, pracuj i współpracuj działaj) to miejsce przyjazne rodzinie, gdzie wykreowany świat podczas wspólnej zabawy staje się środkiem do lepszej komunikacji. Zarówno komunikacji w rodzinie jak i w „patrz – workowej” wspólnocie, która staje się forum wymiany myśli i miejscem podejmowania decyzji i działań.

Spotkania w Klubie Patrzwork odbywają się w godzinach 17:00 – 19:00 w każdy kolejny czwartek miesiąca (oprócz świąt i wydarzeń związanych z działalnością artystyczną stowarzyszenia Scena Lalkowa np. prezentacja spektakli w kraju i za granicą, udział w festiwalach teatralnych czy kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu ANIMO Kwidzyn).

www.facebook.com/PatrzWork