Propozycja dla dzieci i ich rodziców wykorzystująca elementy metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss oraz pedagogiki zabawy. Celem zajęć jest stworzenie sytuacji doświadczenia i przeżywania muzyki oraz rozbudzenie miłości do muzyki i przygotowanie do świadomego korzystania z niej, zapewnienie możliwości pełnego rozwoju zdolności muzycznych, rozbudzenia wyobraźni i wrażliwości artystycznej oraz radość czerpana ze wspólnie spędzonego czasu w relacji rodzic-dziecko. Zajęcia poprowadzi  Anna Madej.
Zapraszamy dzieci od 4 do 6 roku życia wraz z ich opiekunami.