ABC teatru – mamo, tato ja już znam… program , który rozbudza w dzieciach chęć i potrzebę uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych jakim są spektakle teatralne. Mający charakter poznawczy, informacyjny a także integracyjny. Ukazujący różne aspekty teatru.
Jak rozmawiać o teatrze z dziećmi by bywanie w Teatrze stało się rodzinnym zwyczajem.