Świat teatru przedmiotu. Ożywiamy nie ożywione. Podstawy animacji, praca z przedmiotem. Co to jest język symbolu.
W jaki sposób skojarzenia budują spektakl teatralny. Jak przekraczać granice wyobraźni scenicznej.
Warsztaty stymulujące myślenie kreatywne.

sce_war_przed1  sce_war_przed2