GENERACJE KREATYWNE 2019 są autorskim projektem Sceny Lalkowej upowszechniającym międzypokoleniową potrzebę uczestnictwa w kulturze. Mającym na celu powrót do tradycji rodzinnego uczestnictwa w działaniach kulturalnych.

Sztuka jest środkiem do osiągnięcia celu Integracji Pokoleń.

SNY – autorskie warsztaty, gdzie rodzice i dzieci opowiadają o swoich snach, przenosząc je w świat rzeczywisty poprzez działania plastyczne i uczestnictwo w przedstawieniu „Porywacze Snów” opartym na sennych opowieściach uczestników projektu.

TEATR CISZY – autorski program o charakterze nie tylko poznawczym czy zabawowym, ale również naprawczym, terapeutycznym, wyrównawczym, społeczno – adaptacyjnym i przede wszystkim rozwijająco twórczym. Warsztaty bazują na sztuce pantomimy, która uwrażliwia na wszelkie bodźce i pozwala na głębsze ich przeżywanie poprzez ruch, gest, mimikę, akceptację swojego ciała i własnych możliwości.

MUZYCZNE INSPIRACJE – warsztaty przybliżające rodzicom i dzieciom muzykę poważną. To świadome słuchanie i rozwinięcie zainteresowań muzyką klasyczną oraz przygotowanie do trwałych nawyków obcowania z nią. To warsztaty rozwijające umiejętności słyszenia, a nie tylko słuchania.

ELEMENTARZ TEATRALNY – wprowadzenie dzieci i ich rodziców, opiekunów w dialog jak rozmawiać o Teatrze by bywanie w nim, stało się rodzinnym rytuałem. Przygotowanie widza świadomego do odbioru sztuki. Warsztaty prowadzone są w formie zabawy z wykorzystaniem naturalnych cech rozwoju dziecka oraz relacji pomiędzy pokoleniami.

ZIMOWA NUDA – propozycja dla tych którzy zimą nie boją się wyjść do kultury. To sposób na spędzenie wolnego czasu w twórczej atmosferze. To integracja środowiska lokalnego. To pięciodniowe popołudniowe spotkania warsztatowo animacyjne o teatralnym, plastycznym i filmowym charakterze.

TWÓRCZE LATO – warsztaty o podstawach animacji lalką teatralną dedykowane dzieciom, rodzicom, babciom, dziadkom, opiekunom. Umożliwiające poznanie różnych technik lalkowych (marionetki, lalki bunraku, kukły, pyskówki). Wprowadzające w świat animacji za pomocą ćwiczeń i zabaw. Warsztaty doprowadzają do stworzenia krótkich etiud teatralnych, których bohaterami są lalki wykonane przez uczestników warsztatów.

TEATRALNE CZWARTKI – uczestnictwo w prezentacjach teatralnych raz w miesiącu w czwartek o godz. 17:00 na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei. To propozycja z zakresu recepcji sztuki jaki i zdobywania podstawowej wiedzy na temat świata teatru lalek.

DOBRANOCKI TEATRALNE – to rodzinny zwyczaj chodzenia na spektakle teatralne. Każdy teatralny wieczór zakończony jest spotkaniem z artystami, którzy, jeżeli widz będzie tego oczekiwał, odsłonią kulisy powstawania spektaklu i podzielą się elementami wiedzy o teatrze. www.dobranockiteatralne.pl

PORANKI TEATRALNE – adresowane są do dzieci z wiejskich środowisk, przy jednoczesnym współuczestnictwie dorosłych: rodziców/opiekunów, dziadków, starszego rodzeństwa. Działania umożliwią „dostęp do sztuki” tym, którzy nie mają takich możliwości lub nigdy nie mieli kontaktu z teatrem z powodu miejsca zamieszkania (wieś).

JESTEM KULTURALNY – to młodzież i dorośli skupieni wokół lokalnych działań w zakresie edukacji kulturalnej jakim jest program Generacje Kulturalne. Do ich zadań należy opieka nad uczestnikami projektów i czynne uczestnictwo w kulturze.

KLUB PATRZWORK – to już grono dobrych znajomych, którzy wspólnie realizują idę kultury otwartej na nowe pomysły, na każdego klubowicza, na aktywność i chęć rozwoju oraz doskonalenia się, na międzypokoleniowe uczenie się od siebie nawzajem. Na działania dedykowane rodzinnym spotkaniom w kulturze.

Do KLUBU PATRZWORK zapraszamy w każdy kolejny czwartek miesiąca  (oprócz świąt i wydarzeń związanych z działalnością artystyczną stowarzyszenia Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego w Kwidzynie) w godzinach 17:00 – 19:00. www.facebook.com/PatrzWork