Teatralne Czwartki – „Wyspa pacynek”


Teatr pod Orzełkiem spektakl pt.”WYSPA PACYNEK”

Teatralne Czwartki to działania rozwijające umiejętności przyswajania sztuki i jej recepcji. Adresowane do dzieci z wiejskich środowisk, przy jednoczesnym współuczestnictwie dorosłych rodziców/opiekunów, dziadków, starszego rodzeństwa. Działania umożliwią „dostęp do sztuki” tym, którzy nie mają takich możliwości lub nigdy nie mieli kontaktu z teatrem z powodu miejsca zamieszkania. Działania przybliżające prawdziwą atmosferę teatralną, zapewniające wysoki poziom artystyczny. To również spotkania i panele dyskusyjne.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.