NIKT INNY


NIKT INNY –  to działania edukacyjne adresowane do dzieci i opiekunów ( rodziców, dziadków, rodzeństwa ) o charakterze interakcyjnym. Projekt opracowany w oparciu o literaturę skandynawską Gummi Tarzan Ole Lund Kirkegaarda i kulturowe dziedzictwo pozostawione przez Janusza Korczaka.
Uczestnicy programu biorą udział w kilku etapowych warsztatach, które łączą w sobie elementy teatralne z interpretacją tekstu,  z działaniami plastycznymi i parateatralnymi. Projekt kończący się opracowaniem oraz realizacją własnego słuchowiska radiowego.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.