KLASYKA DLA SMYKA


„Klasyka dla smyka” to cykl zajęć dla dzieci i ich rodziców czerpiący z pedagogiki zabawy i wykorzystujący elementy metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss. Metoda ta pozwala dzieciom na pełniejsze zrozumienie i uczestnictwo w utworze muzycznym a także własną aktywność twórczą nawet jeśli mają małe doświadczenie w tej dziedzinie.

Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość wspólnego uczestnictwa w procesie tworzenia poprzez granie na instrumentach, śpiew, taniec, a także łączenie tych sposobów wyrażania ekspresji z pozamuzycznymi, odkrywającymi niewerbalne cechy płynące z utworów: elementami dramy, pantomimy oraz różnego rodzaju formami plastycznymi.

Celem zajęć jest stwarzanie sytuacji doświadczania i przeżywania muzyki w warunkach sprzyjających rozmiłowaniu się w klasycznych kompozycjach, przygotowanie odbiorców do świadomego z nich korzystania. Zapewnienie możliwości pełnego rozwoju zdolności muzycznych poprzez skupienie się na rozbudzeniu wyobraźni dźwiękowej i wrażliwości artystycznej. Dodatkową wartością będzie tu radość czerpana ze wspólnie spędzanego czasu w relacji rodzic-dziecko.

Warsztaty poprowadzi Anna Madej – kulturoznawca, animatorka kultury.

Zapraszamy na zajęcia dzieci (wraz z rodzicami, opiekunami) w wieku 4-6 lat


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.